1. Quy định chia sẻ bài viết

Monngonhanquoc.net sẽ nắm giữ bản quyền về các nội dung trên web, hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết trên website.

Không được phép sử dụng nội dung trên web vào mục đích thương mại khác mà không được sự cho phép của chúng tôi.

Chỉ cho phép sử dụng lại phải ghi nguồn nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.

2. Bản quyền logo/banner/in ấn

Các ấn phẩm như hình ảnh, Banner, Logo trên web đều được sử dụng độc quyền. Người dùng cần tuân thủ các quy tắc dựa vào thiện chí của đôi bên, không có bảo hộ ràng buộc.

Việc tuân thủ các quy định đều dựa vào sự thiện chí và tự nguyện để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.