1. Trách nhiệm người dùng

Người dùng khi truy cập web đã chịu trách nhiệm của mình như không được phép sao chép hay chỉnh sửa nội dung khi chưa có sự đồng ý chủ web, không phát tán hoặc sao chép khi không được sự cho phép.

2. Nội dung website

Các thông tin trong website được sử dụng trung thực và tin cậy. Chúng tôi cập nhật thường xuyên nội dung trên web với mục đích cung cấp những thông tin bổ ích, kịp thời, chính xác đến người dùng.

3. Bản quyền

Chúng tôi là chủ sở duy nhất của website, bất cứ việc chỉnh sửa website, cập nhật, thay đổi nội dung đều thuộc thẩm quyền chúng tôi. Các chỉnh sửa, thay đổi nội dung website không được sự cho phép của chúng tôi là những hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp.

4. Bảo mật thông tin người dùng

Các thông tin và ý kiến cá nhân người sử dụng cung cấp qua website được bảo mật, không gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật có yêu cầu.

5. Nghiêm cấm

Truy cập website phá hoại thực hiện các hành vi như DDOS , BOTNET, … chúng tôi sẽ ngăn chặn IP truy cập của người dùng. Không dùng các phần mềm có khả năng làm trì trệ hệ thống. Không được lấy dữ liệu từ website để sử dụng vào mục đích cá nhân khi chưa có sự đồng ý từ chủ sở hữu trang web.

Nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại làm ảnh hưởng đến website.

6. Luật áp dụng

Việc quản lý, vận hành, sử dụng website được tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.